PRODUKCIJAS KVALITĀTES KRITĒRIJI

SIA „Kalndruvas bloks” izgatavotie celtniecības materiāli atbilst vienotiem standartiem: LVS EN 1338:2004 vai LVS EN 1340:2003/AC:2007. Visa produkcija tiek ražota ar vibropresēšanas metodi uz modernām iekārtām. Krāsotais bruģakmens ir 100% piepildīts ar krāsu (tiek iekrāsota visa masa).

Produkcijas ārējā virsmā pieļaujami iespiedumi, izliekumi vai poras, kas nepārsniedz 5-6 mm garenvirziena diametrā un 3-4 mm dziļumā. Vēl pieļaujamas novirzes produkcijas izmēriem ± 3 mm. Tas viss neiespaido produkcijas kvalitāti un nesamazina ekspluatācijas laiku.

Dažos gadījumos pie cementa hidratācijas (pie reakcijas ar ūdeni) izdalās dažādi hidratācijas produkti, vai balti traipi (eflorescence). Baltu traipu parādīšanās uz betona izstrādājumu virsmas netiek uzskatīts par produkcijas brāķi – tā ir droša portlandcementa sacietēšanas pazīme. Balto traipu veidošanos nav iespējams novērst, tie izzūd ar laiku un nepazemina produkta kvalitāti. Ja produkcija tiek izmantota vietās, pasargātās no lietus ūdens piekļuves, šie baltie plankumi var saglabāties daudz ilgāku laika periodu.

Pie mitras virsmas izžūšanas uz tās var kļūt redzamas šķiedrveida plaisas. Šīs nelielās plaisas nepazemina materiālu kvalitāti.

Bruģakmenim ir pieņemami vizuāli skrāpējumi un noberzumi virskārtā, kas rodas iekraušanas un transportēšanas laikā. Pie bruģakmens ieklāšanas, pēc tā blīvēšanas (noblietēšanas) uz virsmas iespējami redzami skrāpējumi, ko izraisa celtniecības tehnikas un mehānismu izmantošana. Tas nepazemina izstrādājuma kvalitāti.

Lai minimizētu iespējamās atšķirības ieklājot pelēko un krāsoto bruģakmeni, iesakām nodrošināt dabīgās sajaukšanās efektu, vienlaicīgi, ieklājot katru bruģakmens kvadrātmetru no (vismaz) trīs dažādiem paliktņiem.

Bruģakmens virsmas krāsa var atšķirties, atkarībā no tā, vai virsma ir mitra vai sausa. Vēl pieļaujamas atšķirības dažādu partiju tonī.

Ja ir sūdzības vai pretenzijas attiecībā uz produkcijas kvalitāti, nepieciešams paziņot par to pirms izstrādājuma ieklāšanas (montēšanas).

EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

• Bruģakmens un celiņu apmales jāuzglabā un jātransportē uz kravas paliktņiem, veicot iekraušanu un izkraušanu ar kravas pacelšanas mehānismu palīdzību.

• Bruģakmeni var ieklāt, ne ātrāk, kā 5 dienas pēc tā ražošanas, neizdarot uz to slodzi (nedrīkst noblīvēt vai izmantot tehniku, kuras svars pārsniedz 2 tonnas). Noblīvēšana pieļaujama pēc 7 dienām, no izgatavošanas momenta. Pilnvērtīga ekspluatācija atļauta pēc 28 dienām no izgatavošanas momenta, kad betona bruģakmens sasniedzis maksimālo cietību.

• Bruģakmeni nedrīkst pakļaut ilglaicīgām mehāniskām slodzēm, kuras pārsniedz slodzi, atļautu LVS standartos. Tas var izraisīt bruģakmens virsmas lūzumu vai bojājumu.

• Mazgājot bruģakmeni ar augstspiediena ūdens strūklu, nav pieļaujami lieli temperatūras kritumi. Ieteicams mazgāt ar auksta ūdens strūklu.

• Neizmantojiet asus instrumentus un mehānismus bez gumijas uzlikām bruģakmens virsmas attīrīšanai no sniega un ledus.

• Ziemas laikā virsmas kaisīšanai izmantot smilts-sāls maisījumu ar sāls koncentrāciju, ne augstāku, kā 5%.

• Pēc bruģakmens ieklāšanas, pie atstarpju piepildīšanas starp akmeņiem vai apmalēm, vajag izmantot smiltis ar sīku frakcijas daļiņu saturu (izmērs: ≤ 0,063 mm) mazāk, kā 3% no masas.

BRĪDINĀJUMS: ja betona apmales vai bruģakmens ieklāts un uz tiem tiek pārvietoti, vai stāv celtniecības materiāli, celtniecības atkritumi, melnzeme, tad apmaļu un bruģakmens virsma var tikt nelabojami nosmērēta.