Piegāde

Piegāde tiek veikta ar klientu saskaņotā laikā uz norādīto adresi. Cenā ir iekļauta piegāde un izkraušana viena vietā, izmantojot manipulatoru. Papildus darbi izkraušanas vietā tiek veikti par papildmaksu.

Aprēķins tiek veikts no rūpnīcas Kākciemā, Ropažu novadā abos virzienos (ja attalums līdz objektam no rūpnīcas ir 40 km, tad jāmaksa par 80 km – 96 EUR).

  • Automašīna ar piekabi un izkraušanu objektā– € 1.20/km
  • Automašīna ar piekabi bez izkraušanas – € 1.10/km
  • Materiālu pārkraušana šaurās ielās un pagalmos – 30 €/stundā
  • Izkraušana 2-5 vietās – 30 €/stundā
  • Viena koka paliktņa cena – € 10.00. Paliktņa atgriežašanas laiks ir divi meneši. Pēc tām atgriežām tikai 50% no vertības.
Menu